Yedi İklim Kültür Sanat Eğitim Bilim ve Yardımlaşma Derneği

2013 yılında kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olarak kuruldu.

Kanun Ve Mevzuatlara

İlgili kanun ve mevzuatlara uygun olarak oluşturulan Yönetim Kurulumuz 10 kişi (5 asil üye ,5 yedek üye) den oluşmaktadır. Yine Denetim Kurulumuzda 6 kişi (3 asil,3 yedek) bulunmaktadır.

Yönetim Kurulumuz her biri kendi alanlarında kamu ve özel sektör deneyimi olan farklı sektörlerdeki kişilerden oluşmaktadır. Bu durum sivil toplum çalışmaları için engin bir ufuk ve zenginlik oluşturmaktadır.

50 kişilik üye profilimizde değişik sektör ve alanlarda kadın ve erkek üyeleri bünyesinde barındırmaktadır.

50 kişilik üye profilimizde değişik sektör ve alanlarda kadın ve erkek üyelerimiz bulunmaktadır.
 
Proje ekibi olarak Dernek Başkanımız başkanlığında 12 kişilik ekibimiz vardır. Ekibimizin 7 si bayan 5 i erkeklerden oluşmaktadır.

10 Üye

Yönetim Kurulumuz

5 asil üye, 5 yedek üye den oluşmaktadır

6 Denetçi

Denetim Kurulumuzda

3 asil, 3 yedek Yine Denetim Kurulumuzda

50 Üye

Değişik Sektör

Profilimizde değişik sektör ve alanlarda

Derneğimiz

Alanında uzun yıllar kamu ve özel sektörde üst düzey yöneticilik yapan başkanımız uzun yıllardır sivil toplum alanında çalışmaktadır. Üretmiş olduğu proje sayısı 70 e yakındır.

Uluslararası

Ulusal alanda ve uluslararası alanda dezavantajlı guruplara yönelik, mültecilere yönelik olarak çözümler üretmiş ve halen bu projelere devam etmektedir.

Yine ekibimizde akademisyenler, yabancı dil öğretmenleri, mülteci alanına çalışan fas lı ıraklı Suriyeli eğiticiler, kadın gönüllüler, öğrenci gönüllüler bulunmaktadır.

Başkent Ankara da 1 merkez 3 temsilcilik olmak üzere 5 fiziki mekanda çalışmaktayız.

Halen 3 yaştan başlamak üzere yetişkinlere kadar bütün mülteci ve dezavantajlı kadın ve çocuklara entegrasyon, dil öğretimi, kültür, sanat, hak savunuculuğu gibi alanlarda eğitimler ve etkinliklerimiz devam etmektedir.

Sevgi üretmeye çalışıyoruz

Slogan olarak seçtiğimiz ” Sevgi üretmeye çalışıyoruz”, ilkesine uygun olarak (dil, din ,ırk gibi) hiçbir ayrım gözetmeksizin evrensel insani değerler doğrultusunda, insanlığın moral değerlerine de hitap eden bir sivil toplum kuruluşu olmaya çalışıyoruz.
Hedef gruplarımız, mülteciler, savaş neticesi ve başka nedenlerle yetim kalan çocuklar, aile bütünlüğü bozulmuş korunmaya muhtaç çocuklar, kadınlar, gençler, yaşlılar ve imkânı kısıtlı gruplardır.
Etkinliklerimizi insan psikolojisine iyi gelen sanatsal ve kültürel çalışmalar, küçük çaplı el sanatları üretimleri, resim, spor ve gezilerle zenginleştiriyoruz.

Aynı zamanda, ülkemizde bulunan ve bize bırakılan somut ve somut olmayan kültürel miras hakkında farkındalık yaratmak için sürekliliği olan çalışmalar yapıyoruz.

Yine ülkemizin AB ile olan ilişkileri çerçevesinde sivil toplum alanına katkı yapmak için gerekli başlıklarda, sivil toplumun güçlendirilmesi, kapasitesinin artırılması alanlarında, Türk Ulusal ajansı tarafından desteklenen (gönüllülük) konularda projeler üretmekte ve uygulama yapmaktayız.