Yedi İklim Kültür Sanat Eğitim Bilim ve Yardımlaşma Derneği

2013 yılında kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olarak kuruldu.

Kanun Ve Mevzuatlara

İlgili kanun ve mevzuatlara uygun olarak oluşturulan Yönetim Kurulumuz 10 kişi (5 asil üye ,5 yedek üye) den oluşmaktadır. Yine Denetim Kurulumuzda 6 kişi (3 asil,3 yedek) bulunmaktadır.

Yönetim Kurulumuz her biri kendi alanlarında kamu ve özel sektör deneyimi olan farklı sektörlerdeki kişilerden oluşmaktadır. Bu durum sivil toplum çalışmaları için engin bir ufuk ve zenginlik oluşturmaktadır.

50 kişilik üye profilimizde değişik sektör ve alanlarda kadın ve erkek üyeleri bünyesinde barındırmaktadır.

Proje ekibi olarak Dernek Başkanımız başkanlığında 6 kişilik (2 akademisyen, 2 öğretmen ve 1 öğrenci) bir ekip çalışmaktadır.

10 Üye

Yönetim Kurulumuz

5 asil üye, 5 yedek üye den oluşmaktadır

6 Denetçi

Denetim Kurulumuzda

3 asil, 3 yedek Yine Denetim Kurulumuzda

50 Üye

Değişik Sektör

Profilimizde değişik sektör ve alanlarda

Derneğimiz

Derneğimiz kültür, sanat, eğitim alanlarında faaliyet göstermek, üyeleri arasında yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Özgün olarak ülkemizde bulunan tarihi eserleri, somut olan ve somut olmayan kültürel mirasları tanımak, gençlere anlatmak, yenilerini yapmak, geleceğe eser bırakmak için çalışmaktadır. Geleneksel el sanatları, taş, ahşap işçilikleri, tezhip, ebru gibi alanlara ilgi duyan gençlerle birlikte üretimler gerçekleştirmektedir. Gençlerle kültür sanat yoluyla iletişim kurarak onları verimli çalışmalar yapmaya teşvik etmek, desteklemek, topluma yararlı bireyler haline getirmeyi hedeflemektedir. Kültür ve sanat alanını değerlendirerek; gençlerin istihdamı, yaşlılar, çevre ve doğal yaşamın korunması, dezavantajlı gruplara yönelik geleneksel el sanatlarının öğretilmesi, toplumun beden ve ruh sağlığı ile ilgili inceleme, araştırma ve projeler yapmak ta Yedi İklimin amaçları arasındadır.

Sivil Toplum

Ülkemizde sivil toplum olgusunun gelişmesi tabana yayılması, örgütlü toplum faaliyetlerinin yaygınlaşmasının gereğine inanıyoruz. Toplumda, “iyi gitmeyen” işlerden şikayet edenlerin konu hakkında bir şeyler yapması, çaba harcamasının gerekliliğine vurgu yapıyoruz. Sloganımız ” Sevgi üretmeye çalışıyoruz”, üretime olduğu kadar hiçbir ayrım gözetmeksizin insanlığın moral değerlerine de hitap eden bir sivil toplum kuruluşu olmaya çalışıyoruz. Birden fazla alanda çalışmayı hedefliyoruz. Hedef grup gençler (yetimler, mülteciler), yaşlılar ve imkânı kısıtlı gruplardır. Faaliyetlerini kültür ve sanat alanlarına odaklamaktadır. Kültür ve sanatın insan ruhunu kapsayan yönünü kullanarak insana ve topluma faydalı olmaya çalışıyoruz.  Aynı zamanda,  ülkemizde bulunan ve bize bırakılan somut ve somut olmayan kültürel miras hakkında farkındalık yaratmak için sürekliliği olan çalışmalar yapıyoruz. 

Genç nesillere “atalarımız bize güzel miraslar bıraktı. Biz geleceğe ne bırakıyoruz” sorusunu sorarak geçmişi tanıma bugüne ve geleceğe eser bırakma konularında farkındalık oluşturuyoruz. Bu eserlerin tanıtımı konusunda devletin ilgili kuruluşları ile işbirliği yaparak somut projeler üretiyoruz.

Ana çalışma alanımız olan eğitim konusunda hem yurtiçi hem de yurtdışında çalışmalar yapmaktayız. Yurtdışında Türk ve akraba topluluklarla bağlarımızı kuvvetlendirmek, ilişkilerimizi geliştirmek, bölge barışına katkıda bulunmak için kültürel geziler, yabancılara Türkçe öğretimi faaliyetleri ve projeleri yapmaktayız.

Yine ülkemizin AB ile olan ilişkileri çerçevesinde sivil toplum alanına katkı yapmak için gerekli başlıklarda, sivil toplumun güçlendirilmesi, kapasitesinin artırılması alanlarında, Türk Ulusal ajansı tarafından desteklenen (gönüllülük) konularda projeler üretmekte ve uygulama yapmaktayız.

Derneğimizin merkezi Ankara ilidir. Ankara’da dernek ofisimiz aynı zamanda dezavantajlı yetim kız çocukları için eğitim merkezi olarak faaliyet göstermektedir.

Yine Keçiören ilçesi Hasköy semtinde erkek yetim çocuklar için eğitim merkezi olarak faaliyet gösteren temsilciliğimiz bulunmaktadır. Ankara ili Akyurt ilçesinde Ulusal Ajans gönüllüleri için ve diğer dernek faaliyetleri için açılan Akyurt Temsilciliğimiz bulunmaktadır.
Derneğimiz, yine merkezi Ankara olan, 2017 yılında aynı amaçla 6 dernek ile kurulan Yedi İklim Kültür ve Sanat Dernekleri Federasyonu (İstanbul Samsun Sivas Ordu Yalova) nun üyesidir. Derneğimizin başkanı aynı zamanda Federasyon Başkanıdır. Derneğimiz kurulduğu 2013 yılından bu yana sivil toplum bilinci ile hareket ederek, gençlere ve imkanı kısıtlı kişilere yönelik faaliyetler yapmaya başlamış, bir kısmını aşağıda anlattığımız projelerle somut ve sürdürülebilir sonuçların alındığı projeleri başarı ile gerçekleştirmiştir.
Derneğimiz yurtdışı projeler ve çalışmalar kapsamında; 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Gürcistan, Kuzey Kafkasya (Kabardey-Balkar Cumhuriyeti) ve Ürdün olmak üzere 3 yurtdışı eğitim projesini başarıyla tamamlamıştır. Bu projeler, gençlere yönelik gönüllü temelli kültürel gezileri içeren hareketlilik projeleridir. Bu ülkelerdeki üniversite öğrencileri, yurtdışındaki Türkler Başkanlığı ve ilgili toplulukların desteğiyle Türkiye’ye getirilerek 15 gün gibi kısa bir sürede kültür çalışmalarında görevlendirildi.

2016 yılında İçişleri Bakanlığı (Dernekler Dairesi) öncelikleri kapsamında sivil toplumda ‘Meslek Liseleri Öğrencileri Bilgisayar Öğreniyor’ projesi başarıyla tamamlandı. Proje ile 30 dezavantajlı meslek eğitimi alan gence temel bilgisayar eğitimi sağlandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte derneğimizin çalışma amaçları doğrultusunda “Sosyalleşen Gençler Sanat la Buluşuyor” isimli proje ile 30 genç kız ve erkek Türkiye’nin tarihi eserlerini yerinde ziyaret etme imkânı buldu. Proje ile gençler ülke çapında 30 ildeki eserleri incelediler, görgü bilgi ve deneyim kazandılar. Kültür, sanat ve tarihi eserler tanıtıldı. ‘Atalarımız bize bir kültür mirası bıraktı, geleceğe ne bırakıyoruz?’ sloganımızla gençlerin kültüre, sanata ilgisi sağladı.
2017 yılında AB Bakanlığı’nın yaptığı çağrı için ‘Sivil Toplum gelişiyor, toplum değişiyor’ başlıklı proje hazırlanarak verildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “ Gençdes projeleri çağrısı” kapsamında Sivas Yedi İklim Kültür Sanat Derneği için ‘Gençler geleneksel el sanatlarını öğreniyor’ projesi yazıldı ve ilgili bakanlık tarafından kabul edildi. Sivas’ta Geleneksel el sanatı öğrenimi gören kız çocukları Kültür Bakanlığı sanatçısı tarafından verilen uygulamalı ahşap el sanatları kurslarına katıldılar. Ayrıca Sivas ve Konya (Beyşehir) da bulunan ahşap tarihi eserleri ziyaret etme imkanı buldular.

Samsun Bafra’da çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandıran ‘Okuyor, Araştırıyor, Geziyoruz’ projesi başarıyla tamamlandı.
Yalova-Altınova’da İstanbul ve Bursa’nın tarihi dokusu ortaokul öğrencileri için “Çocuklarımız tarihle buluşuyor kültür ile buluşuyor” adlı proje ile tanıtıldı.

Kasım 2020- Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak olan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile yürüttüğümüz Kafkasya’da Türkçe Dersleri isimli ile projemiz (Rusya da ki üniversite öğrencilerine yönelik Türkçe dersleri) başarıyla sonuçlandırıldı.
O1 Nisan 2021- 31 Ekim 2021 tarihleri arasında Türkiye Ulusal Ajans işbirliği ile ‘ Gelenekten Geleceğe’ isimli Gençlik Değişimi Projesi yürütülmektedir.

01 Mart 2021- 29 Şubat 2021 tarihleri arasında Türkiye Ulusal Ajans İşbirliği ile ‘’Kültür ve Sanat ile Sosyalleşiyoruz’’ isimli Avrupa Gönüllülük Projesi yürütülmektedir.