Türkiye Ulusal Ajansı ve Erasmus+ Programı tarafından desteklenen ve finanse edilen “Gelenekten Geleceğe” isimli gençlik değişim projesi 24 Temmuz – 2 Ağustos 2021 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi.

Türkiye ile birlikte İspanya, Yunanistan, Estonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti olmak üzere altı ülkeden toplamda kırk katılımcı projede yer aldı. Katılımcılar proje süresince çeşitli faaliyetlerde bulundu.

Bu faaliyetler kapsamında grup ve istasyon çalışmaları, atölye çalışması, etkileşimli sunumlar, mekan ziyaretleri, ürün oluşturma, uygulama çalışmaları, beyin fırtınası, alan ziyaretleri ve çalıştay gerçekleştirdiler. Tüm bu çalışmalar neticesinde somut olmayan kültürel miras değerlerine yönelik derinlemesine deneyim ve farkındalık kazandırlar.

Proje kapsamında gençler yaşadıkları coğrafyalarda sahip oldukları somut olmayan kültürel miras hakkında bilinçlendi, somut olmayan kültürel mirasa yönelik ilgi ve farkındalık düzeyleri arttı. Proje ile somut olmayan kültürel miras değerlenin korunmasına yönelik katkı sağlandı. Ayrıca özel hedeflerimiz kapsamında:

  • Somut olmayan kültürel mirasa yönelik imkan ve aktivite sağlandı,

  • Somut olmayan kültürel miras değerleri ön plana çıkarıldı

  • Günlük yaşama yönelik somut olmayan kültürel miras değerleri daha görünür kılındı,

  • Somut olmayan kültürel miras hakkında sahip oldukları mevcut bilgileri arttı,

  • Somut olmayan kültürel miras değerlerinin korunması ve geleceğe aktarılması noktasında farkındalık arttı.

Yereldeki somut olmayan kültürel miras konusu ile ilgili olan kurum ve kuruluşlar ile ortaklıklar kuruldu. Yerel ortaklar ile aktif işbirliği sağlanarak yerelde projenin yaygınlaşması ve daha fazla kişiye ulaşması sağlandı. Yerelde proje konusuna ve Erasmus+ Programı’na yönelik farkındalık arttı.